+31 6 34417041 ralf@bliqsem.nl

Bliqsem had de eer om samen met David van Iersel, tijdens de sessie 24U Startup op 15 januari 2016, een sessie te mogen verzorgen. Het ondernemersplatform 24U organiseert veel bijeenkomsten voor ondernemers. Tijdens de sessie op 15 januari presenteerde David de plannen van 24U voor de komende tijd. Ralf Fleuren verzorgde een korte Bliqsemsessie waarin de ruim 80 deelnemers interactief in dialoog gingen over 24U.

Foto 14-01-16 08 05 51

Interactieve tool

De sessie werd verzorgd met behulp van een interactieve tool, waarmee alle gebruikers via smartphone hun inbreng konden geven op de vragen die gesteld werden. Hierdoor kon de relatief grote groep in korte tijd toch interactie aangaan met de spreker én ontstond er eigenlijk ook interactie onder elkaar.

Doel van de sessie was om de mening van de aanwezigen te peilen over voor 24U belangrijke onderwerpen, en om de presentatie zo interactief mogelijk te maken.

CYrpVATWYAA2Z4F

De sessie was een coproductie, verzorgd door David van Iersel en Ralf Fleuren.