+31 6 34417041 ralf@bliqsem.nl

Er gaat bij het organiseren van een training ook regelmatig iets mis. Na ruim 10 jaar trainen hebben we veel fouten gezien en hoeven we deze fouten niet meer te maken. En wij willen dat jij deze fouten ook niet maakt bij het organiseren van jouw training. Lees hieronder wat de veelgemaakte fouten zijn én wat je eraan kunt doen om deze te voorkomen.


Fout 1: Ongemotiveerde deelnemers

Vergeten te checken of de deelnemers écht gemotiveerd zijn om een pitchtraining te volgen. Dus wíllen ze eigenlijk wel leren pitchen? Of is het iets wat de opdrachtgever of de manager graag wil, dat de collega’s vaker of meer gaan pitchen. Als het vooral de manager is die het wil, kan je beter maar geen pitchtraining organiseren. Of moet je eerst met de deelnemers in gesprek gaan over de kracht van pitchen en de voordelen die zij eruit kunnen halen voor hun eigen werk. Anders wordt de training helaas geen succes.

Fout 2: Vaag doel

Een andere, veelgemaakte fout bij het organiseren van een pitchtraining, is dat het doel niet duidelijk is. Waarom gaan mensen leren pitchen? Dus waar in hun eigen praktijk kunnen ze daar het positieve verschil mee maken? Dus wat is eigenlijk de link met de werkpraktijk van de deelnemers? Dat is een hele belangrijke. Zorg dat het doel duidelijk is én goed bekend is bij de trainer en deelnemers.

Fout 3: Te weinig tijd voor de training

Ondanks dat we als Bliqsem korte en krachtige trainingen organiseren, is het wel belangrijk dat er genoeg tijd wordt ingeruimd voor de training. Bijvoorbeeld zodat er voldoende oefentijd is. Niet alleen een kleine kennismakingsoefening of een deeloefening, maar ook echt oefenen, toegepast op de eigen praktijk. Maar ook dat de deelnemers in hun agenda echt voldoende tijd en aandacht hebben voor de training. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dat geldt ook voor leren pitchen.

Fout 4: Standaard training met alleen Amerikaanse, commerciële voorbeelden

Het is gemakkelijk om veel Amerikaanse, gelikte voorbeelden van pitchen online te vinden, bijvoorbeeld op Youtube. We kennen die wel van Dragon’s Den of Sharktank. Dat zijn vaak wel leerzame of inspirerende pitches, maar ze passen vaak niet bij de werkpraktijk van pitchers die wij trainen. Zorg er altijd voor dat er naast dit soort voorbeelden ook zo realistisch mogelijke voorbeelden voor de deelnemers voorkomen in de training. Wij als Bliqsem maken de training op maat en daarvoor nemen we zelfs video’s speciaal op met de input van de klant, die eigenlijk te maken hebben met hun praktijk. Zorg dus dat je die input geeft bij het boeken van een training en vraag aan de trainer om de training af te stemmen op jullie praktijk.

Fout 5: Onvoorbereide deelnemers

Een andere veelgemaakte fout is de voorbereiding. Soms komen deelnemers volledig onvoorbereid in een training en beginnen ze pas na te denken over het onderwerp als de training start. Het werkt veel beter als deelnemers van tevoren al iets krijgen om over na te denken, of een kleine opdracht. Bijvoorbeeld door ze al te laten werken aan het doel van hun pitch, de doelgroep en de situatie waarin ze gaan pitchen. Soms sturen we bijvoorbeeld ook al een filmpje vooraf om te prikkelen over wat wel en geen goede pitch is.

Fout 6: Onvoldoende tijd voor toepassing in de praktijk

Een veelgemaakte fout is dat er te weinig tijd is tussen het aanleren van de pitch en het toepassen in de praktijk zit.Het is belangrijk dat deelnemers ook in hun eigen werkpraktijk voldoende tijd krijgen om te schaven en te werken aan hun eigen pitch. Verwacht niet dat mensen, ook al is het maar één of twee minuten presentatie, dat binnen een dag af kunnen hebben. Ze hebben echt een paar keer een brainstormsessie voor zichzelf of met collega’s nodig om met iets te komen waar ze tevreden mee kunnen zijn, waar ze achter staan en wat gewoon goed en kloppend is.

Fout 7: Verkeerde verwachtingen van de training

Soms wordt een training ingezet om gedrag van mensen te veranderen, die dat helemaal niet willen. Een training is geen veranderinterventie. Wel een instrument om vaardigheden aan te leren. Sommige managers denken wel: ik stuur ze even naar een pitchtraining en dan gaan ze vanzelf wel korter presenteren. Dat is niet zo helaas. Ze leren wél de vaardigheid om het te doen. Maar ze moeten het zelf willen om echt iets uit de training te kunnen halen.

Fout 8: Geen opvolging

Een laatste fout is gebrek aan opvolging. Dus dat er na de training te weinig handvatten maar ook begeleiding en follow-up is om de verdere toepassing te ondersteunen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt de deelnemers een boek over pitchen geven, waardoor mensen het geleerde nog eens kunnen teruglezen of stukjes ervan kunnen teruglezen. Je kunt een herhaaltraining plannen waardoor het geleerde nog eens wordt opgefrist én indien gewenst verder verdiept. Je kunt er tijdens een vergadering nog eens op terugkomen en met de deelnemers samen de samenvatting eens doornemen. Het is daarnaast belangrijk om te monitoren bij de deelnemers welke ondersteuning zij nodig hebben om in hun praktijk pitchen te kunnen toepassen.

Hiermee heb je een aantal veel gemaakte fouten waarmee je het organiseren van een pitchtraining een flink stuk kunt verbeteren. Hier werken wij als Bliqsem ook graag aan mee door zorgvuldig voor te bereiden. Door een training zoveel mogelijk op maat te geven, maar door ook bij te dragen aan de follow-up.

We wensen je dan ook heel veel succes én plezier bij het organiseren van de pitchtraining!