+31 6 34417041 ralf@bliqsem.nl

Op 08 mei 2017 was Ralf Fleuren van Bliqsem; dagvoorzitter bij een bijeenkomst van de Gemeente Veldhoven. Wethouders uit de Gemeente Veldhoven wilden graag samen met alle betrokken partijen een begin maken aan de nota voor maatschappelijke participatie. In deze nota komen uiteindelijk concrete mededelingen en voorstellen om maatschappelijke participatie op gang te brengen.

De wethouders wilden graag samen met alle partijen nadenken hoe deze nota vorm en inhoud moet krijgen. Tijdens de Kick-off in theater DeSchalm in Veldhoven kregen alle personen die deel wilden nemen; de kans om inbreng te geven. In totaal werden negen thema’s behandeld en besproken met als doelstelling input te genereren vanuit alle aanwezigen.

Bliqsem was dagvoorzitter tijdens de gehele bijeenkomst. In totaal bezochten 255(!) mensen de bijeenkomst. De uitdaging voor Bliqsem was om al deze personen in staat te stellen input te geven op thema’s die aan bod kwamen. Bliqsem gebruikte hiervoor interactieve tools en verschillende methodieken en was hierdoor in staat alle 255 deelnemers te bereiken.

“Geweldig dat de gemeente samen met burgers en instellingen zo’n belangrijke nota gaat schrijven. Enorm inspirerend om te zien dat iedereen die wil meedenken of meedoen hier ook toe in staat gesteld werd; en de kans kreeg zijn stem te laten horen.”

Namens Ralf en het gehele team van Bliqsem willen wij de Gemeente Veldhoven bedanken voor deze enorm inspirerende middag en avond. We zijn trots dat Bliqsem onderdeel mocht uitmaken van dit mooie initiatief. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!