+31 6 34417041 ralf@bliqsem.nl

2014 was een bliqsems jaar voor marketingondernemer Ralf Fleuren. In het voorjaar kwam tijdens de opening van coöperatie Founded By All het idee om korte creatieve sessies voor en met ondernemers te gaan organiseren. Vervolgens is het idee gepitcht tijdens de Found It! Pitchavond van Founded By All. Met de feedback en hulp van leden van Founded By All is het concept verder ontwikkeld en na een korte creatieve nacht is ook de naam Bliqsem ontstaan. De naam Bliqsem staat voor snel, direct en flitsend en drukt daarmee goed uit waar de Bliqsemsessies voor staan.

 

146 deelnemers in 2014
Inmiddels hebben 146 mensen deelgenomen aan een Bliqsemsessie, een resultaat om trots op te zijn. Bliqsemsessies worden inmiddels in verschillende vormen aangeboden en in verschillende tijdsvarianten. Bliqsemsessies kunnen van 1 minuut tot 1 dag duren en staan voor samen creëren op een snelle, flitsende manier. Elkaar inspireren en samen meer bereiken dan alleen.

De basisversie bestaat uit een sessie van één dagdeel waarin 5 ondernemers met elkaars vragen aan de slag gaan. Vaak ondernemers uit allemaal verschillende branches met verschillende achtergronden, waardoor ze heel fris tegen de vraagstelling aankijken. Waardoor je ook hele andere ideeën krijgt dan wanneer je hier zelf of met branchegenoten over zou nadenken.

 

Bliqsemsessies met grote groepen
Inmiddels wordt er ook gebliqsemd met grote groepen: in het afgelopen jaar verschillende keren met groepen van 20 personen en in december verzorgt Bliqsem een pitchtraining voor zelfs 100 personen. Voor facilitator Ralf Fleuren is dit een hele nieuwe insteek voor Bliqsem die hij zelf ook niet voorzien had. “Ik kreeg concreet de vraag van groepen of ze een Bliqsemsessie zouden kunnen doen, maar dan in veel kortere tijd én met een veel grotere groep. Voor mij de aanleiding om de creatieve raderen te laten draaien en de Bliqsemformule zó aan te passen dat het bij de vraag van de klant past. En het leuke is dat het érg goed werkte!”. Zo vond er op 7 oktober in Utrecht bij de Rabobank een Bliqsemsessie plaats voor 20 HR-managers van grote organisaties. Op 20 november vond er een Bliqsemsessie voor directeuren en managers van een grote zorginstelling in Zoetermeer plaats.

 

Bliqsemtraject
Trots is Ralf ook op de begeleidingstrajecten voor ondernemers die hij inmiddels voor enkele ondernemers mag verzorgen. “Ik kreeg de vraag van ondernemers of ik ze ook vóór en na een Bliqsemsessie wilde coachen bij het uitvoeren van de ideeën en acties en bij het voorbereiden van de vraag voor de Bliqsemsessie”. Inmiddels begeleidt Ralf een handjevol ondernemers door middel van een Bliqsemtraject van 6 maanden. Hierin bereikt de ondernemer een concreet doel met ondersteuning van Bliqsem.

 

Nog meer Bliqsem
Voor 2015 staan verschillende nieuwe dingen op het programma. Mogelijk gaat Ralf aan de slag bij een aantal gemeentes in de regio met Bliqsemsessies. Ook is Ralf in gesprek met een partij die wil gaan werken met Bliqsemgroepen: kleine groepen die in 6 maanden tijd een doel bereiken door het doen van 3 Bliqsemsessies onder begeleiding van een programma.