Ralf Fleuren - 06 3441 7041 ralf@bliqsem.nl


Marketing wat is dat eigenlijk? Misschien wel de meest basale vraag die ik als (voormalig) marketingdocent en marketingadviseur en -trainer krijg van mensen; wat is marketing eigenlijk?

Daarvoor ga ik altijd het liefste uit van wat ik zelf als definitie gebruik: “Marketing is het oplossen van problemen van mensen, of het blij maken van mensen, met producten of diensten.”

Het gaat er dus vanuit dat wat je als bedrijf of organisatie te bieden hebt een goede oplossing is voor de behoeften die mensen hebben. Om te weten wat marketing is moet je dus verstand hebben van verschillende deelgebieden:

  • Marktonderzoek: weten wat de behoeften van je doelgroep zijn
  • Productontwikkeling: een product of dienst kunnen ontwikkelen die past bij je doelgroep
  • Communicatie of marketingcommunicatie: je doelgroep kunnen overtuigen dat jij ze kunt helpen of blij kunt maken

Vaak wordt het begrip marketing verward met marketingcommunicatie. Als organisaties en bedrijven pas aan het begin staan van het inzetten van marketing, bedoelen ze meestal dat ze hun bedrijf, organisatie of producten en diensten beter bekend willen maken bij hun doelgroepen. Met als doel meer producten verkopen of meer reacties, klanten of leads krijgen. Dat is marketingcommunicatie, slechts een deel van marketing.

Het verschil tussen marketing en marketingcommunicatie
Een handige manier om het verschil tussen marketing en marketingcommunicatie uit te leggen is door te kijken naar de P’s van de marketingmix. 

Product – wat je biedt om de behoeften van je klant te bevredigen

Prijs – wat de klant financieel maar ook niet-financieel moet opofferen om jouw product te krijgen

Plaats – via welke weg of wegen het product geleverd wordt

Promotie – de manier waarop je de klant overtuigd door middel van communicatie om te kopen

Personeel – de wijze waarop je je mensen inzet om je klant te helpen en jouw bedrijf te vermarkten Soms worden er nog meer P’s toegevoegd afhankelijk van de branche waarin je actief bent.

Alle P’s? Dan is het marketing
Als je aan alle P’s werkt, ben je met marketing bezig. Dit is vaak een heel strategische bezigheid en best complex omdat je alle P’s in samenhang moet ontwikkelen.

Alleen promotie? Dan is het marketingcommunicatie
Als je eigenlijk alleen aan Promotie werkt, dus je gaat uit van je bestaande product en ook de andere P’s, dan doe je eigenlijk aan marketingcommunicatie.
Waarom is het verschil tussen marketing en marketingcommunicatie zo belangrijk? Als ik organisaties help om aan de slag te gaan met hun marketing is het van groot belang te weten of ze heel strategisch naar alle onderdelen van hun marketing willen kijken, of dat ze gewoon meer aan promotie moeten gaan doen en daarvoor iets goeds zoeken. Een marketingcommunicatieplan vraagt vooral creativiteit maar ook planning en concrete acties. Een marketingplan vraagt vooral goede analyses en het maken van strategische beslissingen.


Nog meer over wat is marketing
Hierbij nog enkele interessant uitspraken, stukjes tekst of quotes over marketing ter inspiratie:

“De beste manier van marketing is om klanten zelf te laten ervaren hoe goed uw product/dienst is”
Jos Burgers schrijft dat, in meer woorden, in zijn boek No Budget Marketing. Een aanrader om te lezen, de uitgever is Academic Service.

“Marketing als organisatiecultuur is een set van overtuigingen dat de organisatie zodanig stuurt dat er een commitment bestaat om te voorzien in de behoeften van de klant om daarmee op lange termijn winstgevend te zijn. Kortom: de klant centraal”
KarelJan Alsem in zijn bekende studieboek Strategische marketingplanning, uitgever is Noordhoff uitgevers.

“Marketingplanning zou een continue cyclus moeten zijn, waarbij jaarlijks wordt gekeken in hoeverre nieuwe planvorming noodzakelijk is”
aldus Marian Dingena in het boek Succesvolle Marketingplannen, F&G publishers.

“Volgens mij willen uw klanten helemaal geen boren, maar zijn ze gek op gaten”
aldus Jos Burgers in zijn bestseller marketingboek Gek op Gaten, uitgever Van Duuren Management.