+31 6 34417041 ralf@bliqsem.nl

Privacy Policy

Wat gebeurd er met jouw gegevens

Privacy beleid

De ingangsdatum van deze voorwaarden is 13-05-2018 waarmee geldigheid van alle eerdere versies vervalt. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Fleuren Marketing & Innovatie, KvK ingeschreven onder de handelsnaam Bliqsem.

Bij gebruik van onze website verzamelen wij beperkte gegevens over het gedrag van website verkeer (bezoekers). Op deze pagina leggen we je uit welke gegevens wij verzamelen en wat we hiermee doen. Daarnaast is het onze verantwoordelijkheid om alle gegevens die wij verzamelen op de best mogelijke manier te beschermen. Alle informatie die wij verzamelen wordt vertrouwlijk behandeld en niet gedeeld met derden.

Afnemen van diensten

Als klant van Bliqsem worden een aantal persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om onze diensten uit te kunnen voeren. De persoonsgegevens die worden verzameld bij afname van diensten worden enkel gebruikt om de betreffende dienst te kunnen verlenen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en enkel opgeslagen om te voldoen aan de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten zijn alleen lokaal toegankelijk en zijn derhalve niet online in een externe beschermde omgeving opgeslagen. Soms vragen wij na afloop van onze dienstverlening om uw mening. Ook deze gegevens worden niet gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming. Als klant van Bliqsem sturen we maandelijks ons nieuwsoverzicht per e-mail. In deze e-mail is tevens direct de mogelijkheid tot afmelding aanwezig.

Boekhouding

Retera de Natris
Onze boekhouding wordt verzorgd door Retera de Natris. Uw facturen worden uitsluitend met Retera de Natris gedeeld voor boekhouding en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

MoneyBird
Voor onze eigen administratie maken wij gebruik van MoneyBird. In dit programma worden persoonsgegevens van klanten opgeslagen ten behoeve van administratie. MoneyBird verwerkt op geen enkele wijze gegevens die door Bliqsem worden opgeslagen.

Communicatie

E-mails die worden verzonden aan Bliqsem worden online in een gesloten en beveiligde omgeving opgeslagen. De gegevens die wij ontvangen per mail worden uitsluitend gebruikt voor communicatie. Daarnaast verzenden wij maandelijks onze nieuwsbrief. Voor het verzenden van deze nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern platform genaamd MailChimp. De gegevens die wij bij deze externe partij hebben opgeslagen zijn niet direct te herleiden naar een persoon en bevatten enkel voornaam en e-mailadres.

Cookies

Als bezoeker van onze website wordt een cookie geplaatst op uw computer. Dit is een klein bestandje wat uw gedrag zoals bezoekduur, pagina’s en verkeersbronnen opslaat. Deze ‘cookie’ verzamelt enkel en alleen data van https://www.bliqsem.nl. Wanneer het gebruik van cookies wordt geaccepteerd is deze acceptatie slechts een maand geldig. Na een maand zal opnieuw gevraagd worden om goedkeuring voor het plaatsen van nieuwe cookies. Bliqsem maakt geen gebruik van tools die het mogelijk maken bezoekers op andere pagina’s te analyseren zoals ‘Facebook Pixel’. De gegevens die wij verzamelen over het gebruik van onze website worden drie maanden bewaard in Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt om onze website nog beter te maken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De data die worden verzameld uit website bezoeken worden direct geanonimiseerd en zijn niet te herleiden naar een persoon. Deze geanonimiseerde gegevens worden maximaal drie jaar bewaard. Om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen worden klantgegevens in onze database voor minimaal vijf jaar bewaard, geteld vanaf het moment van betaling.

Strafrechtelijk of Fiscaal onderzoek

In voorkomende gevallen kan Bliqsem op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidsinstanties. In zo’n geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Rectificatie gegevens

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Wijzigingen in beleid

Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid worden uiterlijk twee weken vooraf gepubliceerd op deze pagina. Daarnaast zal Bliqsem zich optimaal inzetten om deze wijzigingen kenbaar te maken aan publiek met bijvoorbeeld een vermelding in de cookie banner.

Vragen of bezwaar?

Wilt u bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens of wilt u weten welke gegevens van u opgeslagen zijn? Neem contact op via: info@bliqsem.nl

Heeft u vragen over ons privacy beleid? Neem contact op via: info@bliqsem.nl

Bliqsem
Ralf Fleuren
Klokgebouw 143
5617AB Eindhoven
06 3441 7041

Logo_Bliqsem_geel

Klokgebouw 143
5617 AB Eindhoven
06-3441 7041

info@bliqsem.nl