+31 6 34417041 ralf@bliqsem.nl

Op donderdag 20 september organiseerde de LEVgroep een workshop “Social media voor vrijwilligersorganisaties”, uitgevoerd door Ralf Fleuren van Bliqsem. Tijdens de workshop kregen de vrijwilligersorganisaties handvatten en tips om social media succesvol in te zetten voor hun organisaties. Bijvoorbeeld om meer vrijwilligers te werven, deelnemers naar activiteiten te trekken en de algemene bekendheid van de vereniging of stichting te vergroten.

8 tips
Ralf Fleuren deelde 8 tips over het succesvol inzetten van social media voor vrijwilligersorganisaties. Aan de hand van deze 8 tips werden voorbeelden besproken waarin de tips tot uitdrukking kwamen. Er was veel discussie tijdens de workshop over hoe je deze tips kunt toepassen en de deelnemers waren erg actief in het stellen van vragen.

Tijd
Tijdens de workshop werd duidelijk dat de inzet van social media tijd vraagt van deze organisaties om er een succes van te maken. Daarnaast onstond de behoefte om een stap verder te zetten richting concretisering. Het idee is om samen met de organisaties een dag te organiseren waarop de organisaties een op hun situatie afgestemd communicatieplan zouden kunnen maken. Ook het maken van een social mediaplan voor de eigen organisatie en hulp bij het opzetten van een ambassadeursteam werd genoemd als nuttige vervolgstap.

Checklist
De deelnemers ontvingen na de workshop een checklist met de samenvatting van de training en de 8 tips voor de succesvolle inzet van social media voor vrijwilligersorganisaties. Wil je deze checklist ook ontvangen? Stuur een mail naar ralf@bliqsem.nl met in het onderwerp ‘checklist social media vrijwilligersorganisaties’ en je ontvangt de checklist snel.