Ralf Fleuren - 06 3441 7041 ralf@bliqsem.nl

Hackathon op de Fontys International Business School Venlo

Ralf Fleuren en Rob Daamen van Bliqsem begeleiden een hackathon op de Fontys International Business School te Venlo in het kader van het Lean Startup traject. Met groepen van 30 tot 35 studenten wordt een idee gevormd tot een ready-to-invest business concept.

Bliqsem als dagvoorzitter bij de Gemeente Veldhoven

Op 08 mei 2017 was Ralf Fleuren van Bliqsem; dagvoorzitter bij een bijeenkomst van de Gemeente Veldhoven. Wethouders uit de Gemeente Veldhoven wilden graag samen met alle betrokken partijen een begin maken aan de nota voor maatschappelijke participatie. In deze nota...

Bliqsempresentatie Slimmer Leven 2020

Op 22 maart 2017 kwamen wethouders van 21 gemeenten uit Brainport bij elkaar om krachten te bundelen voor innovatie op het sociale domein. Het doel van de sessie was om met de coöperatie Slimmer leven 2020 goede en sterke contacten te leggen met andere wethouders uit...